facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dokument i wieczne pióro

W środę 20 lipca 2016 roku w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W porządku obrad przewidziano między innymi rozpatrzenie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także rozpatrzenie projektu opinii w sprawie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.