facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W czwartek 7 stycznia 2016 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W obradach udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 rok między innymi w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.