facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

27 czerwca 2012 r. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący-elekt Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich będzie reprezentować KRASP na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Posiedzenie, odbywające się w gmachu Kancelarii Prezydenta RP, rozpocznie się o godz. 10.00. Przedmiotem spotkania będzie m.in. wydanie opinii nt. sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2011 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.