facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA w Stambule

25 stycznia 2013 r. w Stambule odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA), w którym weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku obrad zaplanowano m.in. zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady EUA, które odbyło się 26 października 2012 r. w Brukseli, odczytanie raportu wiceprzewodniczącego EUA prof. Davida Drewry na temat wyników listopadowego posiedzenia Research Policy Working Group (RPWG), omówienie postępów w pracach nad budżetem i kształtem Programu Ramowego w zakresie badań i innowacji (2014−2020), dyskusję na temat wpływu Massive Online Open Courses (Masowych Otwartych Kursów Internetowych) na funkcjonowanie europejskich uniwersytetów, a także przyjęcie programu prac EUA na lata 2013−2014 oraz zatwierdzenie budżetu na rok 2013.
 

European University Association reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 46 krajach. Organizacja powstała w 2001 r. w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Association of European Universities (CRE) oraz Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.