facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich weźmie udział w posiedzeniu Rady European University Association (EUA), które odbędzie się 26 października 2012 r. w Brukseli.

W porządku obrad zaplanowano m.in. omówienie najbliższych wydarzeń organizowanych przez EUA, przedstawienie listy nowych członków w kolejnej kadencji (na lata 2013– 2017) oraz dyskusję na temat zaangażowania EUA we wdrażanie projektów OECD oraz AHELO.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.