facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA

W piątek, 27 stycznia 2012 r., w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA). W imieniu przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow w spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Uczestniczkami posiedzenia będą również: komisarz Unii Europejskiej ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn oraz komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

Porządek obrad obejmuje m.in. dyskusję na temat budżetu UE na lata 2014–2020 oraz przyjęcie budżetu EUA na rok 2012.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.