facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA

W piątek 21 października 2011 r. w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA). W imieniu przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow w spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Porządek obrad obejmuje m.in.: dyskusję nad założeniami budżetu UE na lata 2014–2020, prezentację raportu EUA oraz dyskusję dotyczącą rankingów, a także rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do EUA nowych członków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.