facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia KRPUT

Od 20 do 23 października 2012 r. w hotelu „Zamek na Skale” w Trzebieszowicach odbywać się będzie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). W obradach, 21 i 22 października, uczestniczyć będzie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Jednym z poruszonych zagadnień podczas posiedzenia będzie współpraca z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w tym skład komisji stałych KRASP. W programie obrad przewidziano również dyskusję nad projektami rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczących sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Omówione zostaną także proponowane zmiany w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji i stopień ich wdrożenia na poszczególnych uczelniach, jak również sprawy organizacyjne KRPUT.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.