facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

Od 17 do 18 grudnia 2012 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbywać się będzie posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. 18 grudnia o godz. 10.00 w sesji plenarnej pt. „Wyższe szkolnictwo artystyczne w relacjach z otoczeniem” udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który wygłosi wykład zatytułowany „Perspektywy rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.