facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP

18 marca 2011 roku w Paszkówce k. Krakowa będzie miało miejsce posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Wśród omawianych zagadnień poruszona zostanie kwestia nowelizacji Statutu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W spotkaniu, w roli gościa specjalnego, udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Zakres, kierunki i harmonogram zmian statutu KRASP przedstawione zostaną na wspólnej sesji, na którą zaproszenie otrzymali również: JM Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), JM Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija, wiceprzewodniczący KRASP.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.