facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem Konferencji pn. VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 13 i 14 września 2010 r. będzie uczestniczył w Ossie w Konferencji pn. VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów i prorektorów, organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich. Konferencja odbędzie się w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP i jest spotkaniem realizującym „Program stałych przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich”.

Podczas obrad będą dyskutowane tematy dotyczące m.in.: regulacji znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych, nakładającej na rektorów nowe obowiązki w zakresie analizy ryzyka i kontroli zarządczej, perspektywy budżetowej na rok 2011, perspektywy wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, projektu FRP pn. „Benchmarking w szkolnictwie wyższym”.

16 września 2010 r. w Konferencji będzie uczestniczył prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Tematem debaty będą „Projekcje finansowe w szkolnictwie wyższym i w nauce w kontekście 2011 r.”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.