facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem debaty pt. „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”

5 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się debata pt. „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Debata będzie okazją do podjęcia dyskusji i wypracowania stanowiska dotyczącego stworzenia mechanizmów efektywniejszego ukierunkowania procesu kształcenia w szkołach wyższych dla potrzeb rynku pracy. Omówione zostaną również kwestie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym pod kątem nowej perspektywy finansowej 2014−2020. Stanowisko zostanie zaprezentowane podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

W dyskusji panelowej udział wezmą m.in.: JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, JM Rektor UMCS w Lublinie dr hab. prof. nadzw. Stanisław Michałowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski, wiceprezydent Pracodawców RP inż. Zbigniew Kmicic oraz JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. Moderatorem dyskusji będzie prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej UMCS w Lublinie prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

Organizatorami debaty są organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz środowisko akademickie Lublina.


Materiał na debat debaty w TVP Lublin: http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/nauka-i-zdrowie/beda-zmiany-w-szkolnictwie-wyzszym-debata-naukowcow-i-przedsiebiorcow/14261773 (5.03.2014)

O wydarzeniu napisało „moje.radio.lublin.pl” w artykule pt. „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki” (05.03.2014).

O wydarzeniu napisał „um.lublin.pl” w artykule pt. „Debata na temat współpracy biznesu i nauki” (06.03.2014).


    

   

Fot. Piotr Kieraciński / „Forum Akademickie”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.