facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP z wizytą w Brazylii

W dniach 7−15 listopada 2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uda się z wizytą do Brazylii. Weźmie udział w międzynarodowej konferencji pt. „Innovative Strategies for Higher Education in Latin America and Europe: International Collaboration and Regional Development”, która odbędzie się w Sao Paulo od 11 do 14 listopada. 
Organizatorami konferencji są: European University Association (EUA), Association of Universities ‘Grupo Montevideo’ (AUGM) oraz Observatory of EU-LA Relations (OBREAL).
Gospodarzami konferencji są: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal Sao Carlos (UFSCar),  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) oraz Universidade de São Paulo (USP) – uczestnicy projektu Alfa Puentes.

Celem tego projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami uniwersyteckimi Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, a także pomoc europejskich partnerów w modernizacji i koordynacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach Środkowej i Południowej Ameryki. Wspólne inicjatywy edukacyjne podejmowane przez południowoamerykańskie i europejskie stowarzyszenia uniwersyteckie będą miały na celu zapewnienie jakości kształcenia, usprawnienie uznawalności dyplomów i kwalifikacji, stworzenie sytemu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności akademickiej.

Wizyta w Brazylii będzie również okazją do odwiedzenia Rio de Janerio oraz Kurytyby, gdzie JM Rektora UŚ, przewodniczącego KRASP prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia podejmą m.in. prof. Luiz M. Gardenal z Universidade de São Paulo, prorektor Universidade Federal do Paraná (UFPR) prof. Rogério Andrade Mulinari oraz konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kurytybie Marek Makowski.

Podczas wizyty JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się również z naukowcami i studentami z Brazylii.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.