facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś weźmie udział w Święcie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

14 listopada 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie obchodził swoje święto. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas uroczystości tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie nadany profesorowi Jerzemu Woźnickiemu. Profesor Jerzy Woźnicki był ekspertem Rady Europy oraz UNESCO, koordynatorem Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a także przedstawicielem KRASP i członkiem Rady w Konfederacji Konferencji Rektorów Krajów Unii Europejskiej i Krajów Stowarzyszonych. Przewodniczył także Zespołowi Prezydenta RP ds. przygotowania projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Jest pomysłodawcą i współautorem „Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych”. Obecnie jest prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Uroczystość uświetni występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją Alana Urbanka.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.