facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś weźmie udział w Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś od 22 do 23 marca 2013 r. będzie uczestniczyć w panelu pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji – Kolejne Realne Komplikacje czy Kompleksowa Reforma Kształcenia”. Wydarzenie jest organizowane w ramach Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP w Kościelisku. W programie tegorocznej konferencji przewidziano panele dotyczące m.in.: mediów społecznościowych, fundraisingu, spraw socjalnych, kwestii prawnych oraz jakości kształcenia. Spotkanie organizowane jest przez Parlament Studentów RP w Kościelisku.

Szczegółowe informacje na temat Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP znajdują się na stronie internetowej: https://koscielisko-psrp.conrego.pl/main.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.