facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś członkiem Conseil d’Influence

W środę 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Ambasady Francji w Polsce odbyło się posiedzenie Conseil d’Influence powołanej przez JE Ambasadora Francji. Skład rady tworzą członkowie ambasady oraz przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Do udziału w pracach Conseil d’Influence zaproszony został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Planowany porządek spotkania obejmował wystąpienie JE Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhlera dotyczące francuskiej obecności w Polsce, przestawienie nowego projektu na rzecz współpracy i kultury – temat omówił dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce, radca kulturalny i ds. współpracy Ambasady Francji w Warszawie Stanislas Pierret. W programie przewidziano również dyskusję, uczestnicy posiedzenia rozważali między innymi kwestie kształtowania współpracy naukowej i akademickiej oraz możliwości wykorzystania rozwiązań stosowanych we francuskim modelu współpracy (ekonomicznej, handlowej, instytucjonalnej) w polskich warunkach.

Pracom Conseil d’Influence przewodniczy JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.