facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ odznaczony medalem za zasługi dla obronności kraju

11 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń wojskowych za zasługi dla obronności kraju.

Odznaczeniem zostanie uhonorowany JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Medal za zasługi dla obronności kraju otrzyma za wybitne zaangażowanie w sprawy związane z obronnością kraju, uczelni i obrony cywilnej. Doceniona została również praca na rzecz popularyzacji zagadnień obronności wśród pracowników i studentów oraz współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej i wojskowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.