facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ będzie uczestniczyć w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

W poniedziałek 25 marca 2013 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczący  Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś będzie uczestniczyć w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas spotkania omówi rolę szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu śląskiego.

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Fot. Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.