facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ będzie uczestniczyć w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

W poniedziałek 25 marca 2013 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczący  Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś będzie uczestniczyć w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas spotkania omówi rolę szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu śląskiego.

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Fot. Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.