facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia Rady Konsultacyjnej RIG w Katowicach

27 września 2010 r. o godz. 15.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się posiedzenie Rady Konsultacyjnej RIG w Katowicach. Podczas spotkania przedstawione zostaną cele i założenia pracy Rady.

W inaugurującym posiedzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, pełniący funkcję członka Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Rolą Rady Konsultacyjnej RIG jest podejmowanie inicjatyw wobec organów państwowych oraz samorządów terytorialnych, których celem jest promocja i wzrost rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności województwa śląskiego.

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w skład Rady wchodzą także: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej UŚ (rektor UŚ kadencji 1996-2002) oraz prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju UŚ.

Przed posiedzeniem, o godz. 14.30, odbędzie się konferencja prasowa, podczas której nastąpi oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.