facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jednostki pozostałe

wydziały   |   jednostki dydaktyczne   |   schemat struktury organizacyjnej    |   administracja ogólnouczelniana

 

Jednostki pozostałe

 

 

Ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe jednostki prowadzące działalność usługową

 

Jednostki wspólne Uniwersytetu z innymi podmiotami

 

 

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego został opracowany przez Dział Organizacyjno-Prawny na podstawie zarządzenia nr 162 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 października 2012 r.

(Aktualizacja 28.11.2012 r.)

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.