facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jednostki dydaktyczne

wydziały   |   jednostki pozostałe   |   schemat struktury organizacyjnej    |   administracja ogólnouczelniana

 

Ogólnouczelniane, międzywydziałowe, pozawydziałowe
jednostki organizacyjne prowadzące działalność
naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną

 

 
 

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego został opracowany przez Dział Organizacyjno-Prawny na podstawie zarządzenia nr 162 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 października 2012 r.

(Aktualizacja 28.11.2012 r.)

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.