facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jedenaste posiedzenie plenarne KRUP: Lublin, 16-18 lutego 2012 roku

W dniach 16-18 lutego 2012 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się jedenaste w bieżącej kadencji posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obradom przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku obrad posiedzenia KRUP w Lublinie znalazły się następujące tematy:

 1. Zasady finansowania oraz rozliczania środków finansowych projektów w ramach programów operacyjnych.
 2. Przewidywane skutki finansowe dla uniwersytetów zmian w polityce finansowej państwa oraz znowelizowanych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.
 3. Analiza rynku pracy w Polsce – prezentacja raportu „Barometr Manpower perspektyw zatrudnienia”.
 4. Zasady parametryzacji jednostek naukowych, w tym zasady oceny parametrycznej czasopism oraz Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące.
 5. Zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym i nauce.
 6. Wprowadzenie nowej dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych pn. „Nauka o polityce publicznej”.
 7. Informacja o aktualnych pracach Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 8. Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym stanowisko Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 9. Sprawy finansowe Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej: sprawozdanie za 2011 rok i projekt budżetu na 2012 rok.
 10. Informacja o dofinansowaniu projektów współfinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych i wsparcia środkami z rezerwy celowej.
 11. Zmiana Regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

W posiedzeniu Konferencji Rektorów udział wzięli zaproszeni Goście:

 • Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Daria Nałęcz
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Marceli Niezgoda
 • Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Józef Lubacz
 • Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Michał Karoński
 • Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz
 • Przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, prof. Stanisław Kistryn
 • Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki
 • Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk
 • Przewodniczący Komisji KRUP: Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej - prof. Marek Wąsowicz oraz Uniwersyteckiej Komisji Finansowej - prof. Józef Perenc
 • Sekretarz KRUP, Dyrektor MUCI, prof. Marek Kręglewski
 • Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców, dr hab. Justyna Zając
 • Przedstawiciele środowiska doktorantów i studentów: Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów - mgr Robert Kiliańczyk, Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP - Dominika Kita, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich - Mateusz Prucnal oraz Przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS - Anna Nieoczym
 • Dyrektor Operacyjny ManpowerGroup Solutions, Joanna Szwajgier
 • Kierownik Działu Marketing i PR ManpowerGroup, Monika Jabłońska
 • Kwestorzy uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr Maria Hulicka oraz Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Ewa Mikłaszewicz
 • Przedstawiciel KRASP w Komitecie Monitorującym POKL, Dominik Wasilewski
 • Redaktor naczelny „Forum Akademickiego”, Piotr Kieraciński

W obradach KRUP uczestniczyli także:

 • Wojewoda Lubelski, prof. Jolanta Szołno-Koguc
 • Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman
 • Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk
 • Prorektorzy UMCS: Prorektor ds. Kształcenia – prof. Stanisław Chibowski oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej – prof. Ryszard Dębicki
 • Kanclerz UMCS, dr Mirosław Urbanek
 • Rzecznik prasowy UMCS, Anna Guzowska

Opracowanie:
Piotr J. Pradela
Sekretarz Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Biuro KRUP w Katowicach


O wydarzeniu napisał serwis „onet.pl” w artykule pt. „Rektorzy dyskutowali o rynku pracy ”. (18.02.2012).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.