facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy gościem Uniwersytetu Śląskiego

JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy

We wtorek 7 lutego 2017 roku JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy gościł w Uniwersytecie Śląskim. Spotkanie z przedstawicielami władz uczelni było okazją do rozmów na temat aktualnie realizowanych projektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Ambasadą Francji w Polsce oraz możliwości rozwinięcia współpracy na nowe dziedziny.

Ze strony uczelni w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii dr hab. Robert Pyka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą mgr Agata Wójcik. Ambasadę Francji w Polsce reprezentowali: JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, konsul generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet, konsul honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska-Terrillon, attaché do współpracy edukacyjnej Xavier Wasson i przedstawiciel kancelarii dyplomatycznej ambasady Claire Bergé.

Pierre Lévy sprawuje funkcję ambasadora Francji w Polsce od jesieni 2016 roku. W latach 2013–2016 był dyrektorem departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego, a wcześniej od 2009 do 2013 roku – ambasadorem w Republice Czeskiej.

Przedstawiciele władz uczelni

JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.