facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov gościem Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 8 grudnia 2015 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywać będzie JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov. Dla studentów i pracowników uczelni JE Ambasador wygłosi wykład pt. „Relacje polsko-azerbejdżańskie oraz pozycja Azerbejdżanu we współczesnym świecie”. Wykład z późniejszą dyskusją rozpocznie się o godz. 13.00 w auli im. prof. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. W ramach spotkania odbędzie się również prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Następnie w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie JE Ambasadora Azerbejdżanu w Polsce dr. hab. Hasana Hasanova z przedstawicielami uczelni. Gościa podejmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Spotkanie dotyczyć będzie współpracy międzynarodowej i naukowej. Ze strony uczelni wezmą w nim udział między innymi: prodziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrekcja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński i dr Katarzyna Czornik, a także dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jolanta Tambor i kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Agata Wójcik. W spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan: prezes SWPA Dawid Cecuda oraz władze śląskiego oddziału SWPA – prezes Christian Jaworski i wiceprezes Damian Nowiszewski.

W programie wizyty przewidziano również zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

 

Plakat-zaproszenie na wykład JE Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasana Hasanova

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.