facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jak odróżnić brylant naturalny od syntetycznego?

SNN 2010

W ramach Śląskiej Nocy Naukowców, 24 września 2010 r. o godz. 19.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się wykład multimedialny na temat brylantów.

Jak odróżnić brylant naturalny od syntetycznego, skoro diament jubilerski, wytarzany laboratoryjnie, nie różni się niczym od diamentu wydobytego w kopalni? Czy różnica widoczna jest tylko w cenie? Na te i inne pytania uczestnicy Śląskiej Nocy Naukowców poznają odpowiedzi podczas wykładu dr. Włodzimierza Łapota z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Multimedialna prezentacja połączona będzie z demonstracją identyfikacji brylantów, także tych zawartych w biżuterii posiadanej przez uczestników wydarzenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.