facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego

partnerzy w nauce

2 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się IV Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego. Wydarzenie będzie częścią projektu „Partnerzy w nauce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013, Poddziałanie 3.3.4, Modernizacja treści i metod kształcenia.

Projekt „Partnerzy w nauce” realizowany jest przez Uniwersytet Śląski w 79 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.

Każda ze szkół, biorących udział w projekcie, będzie mogła uczestniczyć w kolejnym konkursie i zaprezentować dotychczasowe dokonania.

Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu oraz konkursu dostępne są na stronie: www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.