facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Ogólnopolski Konkurs Fizyczny – „Fizyka się liczy”

21 marca 2012 r. odbędzie się druga – finałowa – część Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego – „Fizyka się liczy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad dwustu uczniów z całej Polski. 

Uczestnicy najpierw wysłuchają krótkiego wykładu na temat przeprowadzania eksperymentów w pracowni fizycznej, a następnie otrzymają problem do doświadczalnego rozwiązania, na którego rozwiązanie przewiduje się nie więcej niż dwie godziny. W tym samym dniu zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Wszyscy finaliści otrzymają medale, dyplomy i nagrody książkowe. Zdobywcy Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru oraz nauczyciel laureata pierwszego miejsca w nagrodę wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Genewie. Laureaci konkursu, którzy w 2012 roku będą abiturientami, zostaną przyjęci na studia w Instytucie Fizyki UŚ bez postępowania kwalifikacyjnego. Pozostali laureaci, z chwilą uzyskania świadectwa dojrzałości, będą przyjęci na tych samych warunkach. Informacje o konkursie i laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad Konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik, dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Fizyki UŚ oraz na stronie Konkursu. Można je też uzyskać drogą elektroniczną: konkurs.if@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.