facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”

17 i 18 października 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim będzie odbywać się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”. Tematem seminarium jest w tym roku „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. Wydarzenie ma na celu integrację podejść, prezentację rezultatów badań oraz wymianę myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie procesami związanymi ze sferą konsumpcji i ich wpływem na życie jednostki.

Tematyka konferencji obejmuje także takie zagadnienia, jak problemy współczesnej pracy i zarządzania ludźmi, zachowania konsumenckie, promocja i reklama. Odnosi się również do problematyki wartości i moralności oraz do zagadnień związanych zarówno z efektywnością, jak i etycznym wymiarem ludzkich działań we wskazanych obszarach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ip.us.edu.pl.

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.