facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Logo festiwalu

Od 23 do 25 listopada 2018 roku w Cieszynie odbywać się będzie IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra. W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano m.in. warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów, a także koncerty festiwalowe w Pogórzu, Gorzycach i Wiśle. W ramach festiwalu odbędą się również przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra, a także koncert laureatów.

Pomysłodawcą festiwalu jest Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” dyrygowany przez dr hab. prof. UŚ Izabellę Zielecką-Panek. Wydarzenie organizują przedstawiciele środowiska akademickiego, artystycznego i religijnego, odpowiedzialni za promocję muzyki poprzez działalność chóralną. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja twórczości prof. Józefa Świdra i kompozytorów pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji muzyki chóralnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, metropolita katowicki, starosta powiatu cieszyńskiego oraz burmistrz Cieszyna.

Szczegółowe informacje oraz program festiwalu dostępne są na stronie: www.festiwalswider.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.