facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja Małego Dziecka”

logo cyklu Edukacja Małego Dziecka

Od 26 do 27 listopada 2019 roku w Cieszynie odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja Małego Dziecka” na temat: „Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka”. Wydarzenie stanowi kontynuację zapoczątkowanego w 2009 roku cyklu międzynarodowych spotkań naukowych, poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie.

Tegoroczna tematyka koncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

  • szanse i zagrożenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • trójpodmiotowość (rodzice, dziecko, nauczyciel) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • interakcyjność w procesie edukacji,
  • refleksja w pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowe technologie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dziecka,
  • nauczyciel i jako twórcy w procesie edukacji,
  • nowe koncepcje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
     

Program (pdf, 719 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.