facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

Katowice
23.10.2017 - 24.10.2017

23 i 24 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2017)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą między innymi następujące kwestie:

  • rola miejsca w analizie fonetycznej i fonologicznej,
  • miejsce i słowotwórstwo,
  • (właściwe) nazwy miejsc,
  • konceptualizacja miejsca,
  • metafory miejsca,
  • miejsce reprezentowane przez składnię w różnych językach,
  • kontekst miejsca w interakcjach językowych,
  • miejsce i implikacje,
  • miejsce w analizie dyskursu.

 

Abstrakty (o objętości do 300 słów) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: vdocs2017@gmail.com do 31 maja. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.