facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”

23 i 24 listopada 2015 roku w Cieszynie odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian”.

Sesja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować się będzie m.in. wokół następujących zagadnień:

  • trójpodmiotowość (rodzice, dziecko, nauczyciel) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • interakcyjność w procesie edukacji,
  • dylematy funkcjonowania nauczyciela w zawodzie – między indywidualnym a społecznym wymiarem pracy,
  • nowe technologie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dziecka.


Konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. Adresowana jest do specjalistów oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliskie i istotne wydają się nakreślone kręgi tematyczne.

Jednym z organizatorów sesji jest Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje wraz z programem dostępne są na stronie: http://weinoe.us.edu.pl/edukacja-malego-dziecka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.