facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

9 maja 2016 roku o godz. 9.45 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 013) rozpocznie się IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, która w sposób szczególny adresowana jest do studentów piszących prace dyplomowe na poziomie licencjackim i magisterskim (także spoza Uniwersytetu Śląskiego). Konferencja jest organizowana już po raz czwarty przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Tematy wystąpień na dotychczasowych spotkaniach poświęcone były zagadnieniom literackim, językoznawczym, dydaktycznym, a także kulturowym oraz socjologicznym, szczególnie tym związanym z obrazami świata funkcjonującymi w różnych państwach i narodach. W konsekwencji wystąpienia były okazją do wymiany myśli i dyskusji młodych naukowców z promotorami, wykładowcami uniwersyteckimi, a także zgromadzonymi słuchaczami.

Program konferencji

plakat promujący IV Międzynarodową Konferencję Magistrantów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.