facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Katowickie Spotkania Psychometryczne

Zdjęcie: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem IV ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować będzie się wokół problematyki konstrukcji testów psychologicznych – zarówno zagadnień praktycznych, jak i kwestii teoretycznych z tym związanych. Wydarzenie, zaplanowane na 14 i 15 marca 2019 roku, odbywać będzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Celem konferencji jest między innymi refleksja nad zmianami zachodzącymi w obrębie psychometrii na przestrzeni lat, a także upowszechnianie wiedzy na temat optymalnych strategii konstrukcji narządzi badawczych i diagnostycznych. Spotkanie stanowić będzie okazję do porównania metod stosowanych w konstrukcji i adaptacji testów psychologicznych, analizy możliwych zastosowań tych narzędzi w edukacji, biznesie i na rynku pracy czy też wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych w przygotowaniu takich testów.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Kowalczyka.

Szczegółowe informacje na temat czwartej edycji Katowickich Spotkań Psychometrycznych dostępne są na stronie: www.psychometria.katowice.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.