facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Forum Nowej Gospodarki

14 czerwca 2013 r. w Katowicach odbędzie się IV Forum Nowej Gospodarki. Otworzy je cykl debat na temat rozwoju innowacyjnych technologii i stworzenia „nowej gospodarki” w kraju. Liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by wesprzeć współpracę makroregionalną pomiędzy Śląskiem a Małopolską. W wydarzeniu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Uczestniczyć będą w posiedzeniu Klubu Nowej Gospodarki oraz Rady Programowej Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego.

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie: biznes – nauka – administracja, wspierając strategiczne kierunki rozwoju Polski Południowej w perspektywie nadchodzących lat. Tegoroczną edycję Forum organizuje marszałek województwa śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark).

Tematem wiodącym IV Forum jest zwiększenie innowacyjności gospodarki Polski Południowej głównie w obszarze energetyki, proinnowacyjnych rozwiązań w biznesie i innowacyjności własnej. W czasie spotkań z udziałem środowiska akademickiego poruszone zostaną problemy związane z komercjalizacją i zwiększeniem popytu na badania naukowe. Ponadto prelegenci będą omawiać możliwości rozwoju energetyki i technologii informacyjnych, a także budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych.

W czasie wykładu głównego minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawi plany i projekty ponadregionalne w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Podczas panelu „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej” grono przedstawicieli władz samorządowych, naukowych i biznesowych podejmie temat współpracy makroregionalnej na przykładzie Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią. Oprócz tego odbędzie się Gala Młodego Biznesu, czyli konkurs start-upowy, którego nagrodą jest wyjazd do Doliny Krzemowej.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie otwarty, plenerowy piknik nauki i kultury, którego ideą jest przybliżanie i wyjaśnianie zagadnień związanych z energetyką i ekologią, dzięki pokazom i doświadczeniom naukowym. Kulturalną atmosferę pikniku stworzy koncert orkiestry dętej w towarzystwie lokalnych mażoretek, a także występ Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Zagraniczni studenci przygotują także międzykulturowe lekcje ekologii i kreatywne warsztaty dla najmłodszych.

W programie pikniku jest również wystawa nowych technologii, prezentująca najlepsze „projekty innowacyjne” oraz wdrożenia „nowej gospodarki”, a także oprowadzanie po energooszczędnych obiektach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego i pokaz jedynego w Polsce „sztucznego słońca”.

Więcej informacji na temat IV Forum Nowej Gospodarki oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.forumng.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.