facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 22 do 25 września 2014 r. w Katowicach trwać będzie IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki”. W ciągu czterech dni zaplanowano liczne sesje panelowe oraz szereg warsztatów i spotkań towarzyskich, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania jest „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W uroczystej inauguracji Kongresu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

24 września o godz. 9.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18, Centrum konferencyjne) odbędzie się sesja plenarna „Nauka – Bines – Samorząd – TRÓJKĄT WIEDZY”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat roli współpracy uczelni, przedsiębiorców i administracji samorządowej w rozwoju miast i regionów, a także przedstawienia najciekawszych polskich i europejskich form efektywnej współpracy.

Kongres stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedstawicieli polskiego rządu, gości zagranicznych oraz najważniejszych postaci świata biznesu, nauki i polityki.

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski.

Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Uniwersytet Śląski jest współgospodarzem wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.kongresmsp.eu/pl.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.