facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV edycja warsztatów pt. „Zawód: tłumacz”

8 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się czwarta edycja warsztatów przekładowych pt. „Zawód: tłumacz”. Kierownikiem projektu jest dr Anna Nowakowska-Głuszak z Zakładu Hispanistyki UŚ.

Tematyka warsztatów obejmować będzie m.in. prawne aspekty wykonywania zawodu tłumacza oraz specyfikę współpracy tłumacza z krajowymi i międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości. Na zakończenie zostaną zaprezentowane możliwości ubezpieczenia się tłumacza od odpowiedzialności zawodowej oraz praktyczne aspekty zawarcia tego typu umowy. Zagadnienia poruszane podczas spotkania będą prezentować doświadczeni tłumacze oraz specjaliści z dziedziny prawa.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu oraz pod adresem e-mail: zawod.tlumacz@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.