facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV edycja konferencji pt. „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

29 marca 2017 roku o godz. 9.15 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się IV edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”, której organizatorami są Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego i oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Na trzech poprzednich spotkaniach rozważania koncentrowały się wokół zagadnienia autopromocji rozpatrywanego na płaszczyźnie praktyki i teorii oraz diachronii i synchronii. Tym razem pole problematyki zostanie poszerzone o samo medium, które jest nośnikiem wpływającym na kształt przekazów autopromocyjnych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do wszystkich tych, którzy swoje zainteresowania badawcze koncentrują wokół szeroko pojętej autopromocji.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.