facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„IT Academic Day” - konferencja naukowa na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Koło Naukowe Informatyków, którego opiekunką naukową jest prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Urszula Boryczka, oraz grupa .NET organizują 17 listopada 2009 r. konferencję pt. „IT Academic Day”. Tegoroczny ITAD będzie miał miejsce w auli międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. 

„IT Academic Day” to cykl konferencji odbywających się w najlepszych uczelniach informatycznych w kraju. Patronat nad seminariami objęła firma Microsoft.

Więcej…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.