facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”

23 listopada 2011 r. o godz. 9.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.

W programie konferencji znadują się m.in. wystąpienia:

  • dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji prof. UŚ dr hab. Urszuli Szuścik,
  • prodziekana ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. UŚ dr. hab. Zenona Gajdzicy,
  • prof. UP dr. hab. Adama Mikruta z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie („O godności człowieka jako podstawie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością”),
  • dr. Marka Rembierza („Etos pracy z osobą niepełnosprawną – konieczność interdyscyplinarnej refleksji i wielowymiarowych oddziaływań”),
  • naczelnika Wydziału Edukacji w powiecie cieszyńskim mgr Marii Pindur („Działalność Wydziału Edukacji w Powiecie Cieszyńskim”),
  • dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie mgr Kazimiery Kawuloki („Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie”)
  • oraz studentki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Marceliny Augustowskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany.
 

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.