facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Interdyscyplinarna konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2015”

15 i 16 października 2015 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2015”.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą m.in.: współczesne zjawiska transferu międzyjęzykowego,  funkcjonowanie tekstów tłumaczonych i ich recepcja, opis relacji systemowo-językowych i kulturowych w przekładzie, rozważania na temat kierunków analiz przekładowych. Szerokie ujęcie tematu pozwali na prezentację wyników badań, uwzględniających różne podejścia metodologiczne.

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach:

  • przekład specjalistyczny,
  • przekład audiowizualny,
  • przekład artystyczny.

 

Planowane jest także utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). Sesja odbywać się będzie w języku polskim i rosyjskim. Opłatę konferencyjną, która wynosi 400 zł (lub 100 €), należy dokonać (po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia) do 20 września 2015 r na konto:

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

W tytule wpłaty należy wpisać: „Przestrzenie przekładu IFW” oraz imię i nazwisko uczestnika. Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji. Opłata nie obejmuje zakwaterowania oraz kosztów noclegów i wyżywienia. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa wraz z abstraktem (ok. 100–150 słów) należy przesyłać do 20 czerwca 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: przestrzenie.przekladu@gmail.com. Informacje o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 30 czerwca 2015 r. Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 20 minut, w sekcjach: 15 minut.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.