facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”

Od 18 do 20 listopada 2013 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”. Uczestnicy spotkania podejmą dyskusję na temat przestrzeni zamkniętych, które są wciąż traktowane we współczesnej kulturze nieco marginalnie. Tematem przewodnim sesji – pojętym tyleż dosłownie, co metaforycznie – będą strychy i piwnice. Metafory przestrzenne były już przedmiotem refleksji w humanistyce, np. krytyce tematycznej (m.in. Gastona Bachelarda), filozofii poststrukturalistycznej (np. Michela Foucaulta), feminizmie (Lindy McDowell) czy teorii afektu (Nigela Thrifta). Celem konferencji będzie m.in. porównanie sposobów istnienia i obrazowania przestrzeni, funkcji oraz użycia tych metafor we współczesnej myśli humanistycznej. Organizatorzy sesji chcieliby zawęzić perspektywę do przestrzeni zamkniętych, często opresyjnych, ale również tajemniczych, jak właśnie piwnice i strychy, uruchamiających oczywiste kody kulturowe, ale też je przewartościowujących, i zbadać najróżniejsze ich znaczenia oraz konotacje (psychologiczne, społeczne, ideologiczne, antropologiczne, filozoficzne, estetyczne, metafizyczne). Wśród proponowanych zagadnień znajdują się m.in.:

  • inne przestrzenie kultury;
  • przestrzenie skryte i skrywające, odkrywanie – zakrywanie;
  • przestrzeń a pamięć: obszary zapomniane/zakazane;
  • relacje przestrzenne: otwarte – zamknięte, wysokie – niskie, oczywiste – nieoczywiste itd.;
  • przestrzeń (nie)ujarzmiona – postkolonializm, gender, queer;
  • labirynty (po)nowoczesności;
  • przestrzeń a lęki i fobie;
  • przestrzenie afektywne;
  • pod podłogą, na strychu: podmioty eks-centryczne.

Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.