facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka”

1 czerwca 2015 roku od godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka”, podczas której medialne dzieciństwo zostanie poddane oglądowi z perspektywy kulturowej, socjologicznej, logopedycznej i językoznawczej.

Media stały się nieodłączną częścią naszego życia, zmieniając niemalże każdy jego wymiar. Dzieci i młodzież nie znają już świata bez telewizji, internetu, dotykowych telefonów czy gier komputerowych. Ta nowa, medialna rzeczywistość staje się środowiskiem socjalizacji najmłodszych pokoleń, wpisując się na stałe w ich sposób myślenia, postrzegania, a także w ich język. Z jednej strony media stają się przekaźnikiem wiedzy kulturowej, informują o tym, co jest w danym momencie społecznie ważne, uczą prawidłowego odgrywania społecznych ról etc. Z drugiej strony nowe kanały komunikacji oddziałują na sposób porozumiewania się i to zarówno, gdy idzie o budowę tekstu, jak i sposób mówienia, nieraz naśladujący wzorce zza szklanego ekranu.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Via Linguae”, Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Koło Naukowe „Komunikator”.

Szczegółowe informacje znajdują się na facebooku.

Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.