facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Interaktywna wystawa „Zagadki optyki”

5 listopada 2013 r. o godz. 11.30 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się oficjalne otwarcie interaktywnej wystawy „Zagadki optyki”, która w nowoczesny i nietuzinkowy sposób prezentuje znane z podręczników fizyki zjawiska optyczne, a o jej wartości poznawczej i edukacyjnej świadczą zastosowane środki – eksperyment i zabawa. Wystawa powstała w ramach projektu pt. „Instytut Odkrywania Tajemnic”, współorganizowanego przez Instytut Fizyki UŚ oraz powstałą przy Uniwersytecie spółkę OFF Science sp. z o.o.

Otwarcie wystawy poprzedzi briefing prasowy z udziałem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, dyrektora Instytutu Fizyki prof. zw. dr. hab. Andrzeja Ślebarskiego, pracownika Zakładu Fizyki Ferroelektryków dr. Dariusza Kajewskiego, założyciela spółki OFF Science, a także śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zagadki-optyki.edu.pl.

 

foto


O wystawie pisali również:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.