facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki zaprasza na warsztaty przekładowe

13 maja 2009 roku od godz. 9.30 Instytut Języków Romańskich i Translatoryki zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach przekładowych.

W części ogólnej przewidziane są m.in. wystąpienia dr Aleksandry Podgórniak, Przewodniczącej Górnośląskiego Koła PT TEPIS nt. pracy tłumacza specjalistycznego w środowisku zawodowym, Bolesława Cieślika, Naczelnika Departamentu Tłumaczy Przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości nt. sytuacji prawnej tłumaczy przysięgłych w Polsce i działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Alicji Zapolnik - tłumacza akredytowanego przy instytucjach Unii Europejskiej nt. pracy tłumacza ustnego w instytucjach Unii Europejskiej.

W programie warsztatów specjalistycznych przewidziano 3 tematy:

  • „Tłumacz idzie do pracy: specyfika działalności gospodarczej tłumacza, współpraca z agencjami i biurami tłumaczeń” (dr Sonia Szramek-Karcz);
  • „Praca tłumacza filmów i seriali: specyfika pracy i sytuacja rynku filmowego w Polsce” (mgr Hugo Kowalczuk);
  • „Narzędzia CAT w pracy tłumacza” (mgr Daniel Słapek).

Więcej word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.