facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Instrukcje dostępne w Inspektoracie BHP i OP

I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • Instrukcja udzielania I-szej pomocy - stany naglące,
 • Instrukcja udzielania I-szej pomocy - postępowanie z osobą nieprzytomną, ~65kB ~130kB
 • Instrukcja udzielania I-szej pomocy - oparzenia,
 • Instrukcja udzielania I-szej pomocy - zatrucia,
 • Instrukcja postępowania w przypadkach oparzenia kwasem lub ługiem,
 • Ratowanie osób porażonych prądem,

II. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 • Instrukcja BHP przy składowaniu, przechowywaniu i transporcie materiałów i substancji niebezpiecznych,
 • Instrukcja bezpiecznej pracy w laboratoriach chemicznych Uniwersytetu Śląskiego,
 • Instrukcja postępowania przy pracach neutralizacyjnych oraz gromadzenie odpadów,
 • Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie chemicznym,
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac w laboratorium chemicznym,
 • Instrukcja BHP przy stosowaniu substancji zawierających czynniki rakotwórcze,
 • Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnym,
 • Instrukcja postępowania przy pracach z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

III. INSTRUKCJE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.

 • Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem,
 • Wskazania w zakresie ewakuacji osób dla mieszkańców Domów Studenta i Hoteli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

IV. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STANOWISK BIUROWYCH.

 • Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki, ~35kB ~100kB
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki, ~30kB ~80kB
 • Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów (krajarki)

V. POZOSTAŁE INSTRUKCJE.

 • Instrukcja obsługi autoklawu ASV,
 • Ogólna instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych,
 • Instrukcja BHP dla obsługi akumulatorowni,
 • Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu ciężarów,
 • Instrukcja BHP przy używaniu narzędzi ręcznych,
 • Instrukcja BHP dla ustawiających rusztowania,
 • Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości,
 • Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi ( technicznymi),
 • Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarki do drewna,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek,
 • Instrukcja BHP dla spawacza gazowego,
 • Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego,
 • Instrukcja BHP na stanowisku spawacza,
 • Instrukcja BHP na stanowisku tokarza obróbki metali,
 • Instrukcja BHP na stanowisku szlifierza,
 • Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza,
 • Instrukcja BHP dla obsługi ręcznej szlifierki,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki - wyrówniarki,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły taśmowej,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej do drewna,
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki,
 • Instrukcja BHP dla obsługi pił taśmowych, ramowych i tarczowych do cięcia metali,
 • Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy,
 • Instrukcja BHP obsługi gilotyny IDEAL 4700 U.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.