facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Innocarb

INNOCARB

Innovative carbon products for substituting coke on BF operation

Innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca (BF)

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS-7210-PR-324) projektu, polegającego na testowaniu reaktywności (Boudouard reaction) koksu-orzecha dodanego do warstw żelaza prowadząc do zapotrzebowania na gruboziarnisty koks.

Celem projektu jest wytworzenie nowych produktów węglowych do eksploatacji wielkiego pieca poprzez zredukowanie zużycia koksu wielkopiecowego.

Przemysł stalowy - z jego wielkimi zakładami produkcyjnymi - należy do dziedzin gospodarki opartych o intensywne wykorzystanie surowców naturalnych. W celu przeciwdziałania problemom produkcyjnym spowodowanym niedoborem koksu (surowca niezbędnego do produkcji żelaza), należy podjąć działania obniżające jego zużycie oraz zmniejszyć uzależnienie gospodarki europejskiej od surowca importowanego z Chin. Projekt ma na celu testowanie nowych produktów węglowych, które mają doprowadzić do obniżenia poziomu wykorzystania koksu wielko-piecowego do produkcji żelaza i zredukowania kosztów zużycia surowców naturalnych w przemyśle stalowym. W efekcie tych działań nastąpi podniesienie poziomu konkurencyjności europejskiego przemysłu stalowego oraz poziomu zabezpieczenia dostaw surowców niezbędnych dla gospodarek europejskich. Pozwoli to również na zachowanie gwarancji zatrudnienia w europejskim przemyśle stalowym.

Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Okres realizacji: 2010 – 2013
Nr umowy: RFSR-CT-2010-00001
Koordynator projektu: VDEh - Betriebsforschungsinstitut GmbH, Niemcy
Rola w projekcie: Partner
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Iwona Jelonek

Konsorcjum projektowe:

  1. VDEh - Betriebsforschungsinstitut GmbH, Niemcy
  2. Swerea Mefos AB, Szwecja
  3. Luossavaara - Kiirunavaara AB, Szwecja
  4. DK Recycling & Roheisen GmbH, Niemcy
  5. Thyssenkrupp Steel Europe AG, Niemcy
  6. Voestalpine Stahl GmbH, Austria
  7. Uniwersytet Śląski, Polska

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.