facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Indywidualne sesje coachingowe

15 i 23 maja 2013 r. w godz. 10.00–15.00 w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12A) odbędą się indywidualne sesje coachingowe. Spotkania adresowane są do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Life coaching ma służyć poprawie jakości życia i umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu. Skierowany jest do osób, które chcą m.in.:

  • dokonać zmiany w swoim życiu,
  • wyznaczać i osiągać cele,
  • zrealizować jakiś projekt/plan,
  • zmienić nawyki,
  • nadać sens swemu życiu,
  • znaleźć swoją pasję,
  • znaleźć motywację,
  • znaleźć sposób na radzenie sobie ze stresem,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie,
  • zarządzać efektywnie czasem.

Uczestnicy spotkań będą się uczyć się dokonywania wyborów, które stworzą efektywne, zrównoważone i satysfakcjonujące życie.


Sesje coachingowe poprowadzi Magdalena Kluszczyk – trener, filolog, studentka psychologii. Aby umówić się na indywidualne godzinne spotkanie, należy dokonać rejestracji pod numerem telefonu: 32 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.