facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracyjne spotkanie Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Chemii

Logo Instytutu Chemii UŚ

W środę 15 marca 2017 roku o godzinie 11.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się inauguracyjne spotkanie Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W inauguracji udział wezmą przedstawiciele uczelni – prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, dyrekcja i pracownicy Instytutu Chemii oraz reprezentanci firm: Synthos SA, i-PETROL sp. z o.o, ToxLab sp. z o.o, Odczynniki sp. z o.o. oraz Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach, a także nauczyciele szkół ogólnokształcących (Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO). W spotkaniu uczestniczyć będzie również reprezentacja samorządu studentów i samorządu doktorantów oraz przedstawiciel Biura Współpracy z Gospodarką UŚ.

Głównym celem Rady Programowo-Biznesowej jest opiniowanie działalności Instytutu Chemii w zakresie wspólnych badań naukowych, kształcenia studentów oraz realizacji projektów dydaktycznych.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.