facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja XLII roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Śląskim

Inauguracja XLII roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Śląskim odbyła się 29 września 2009 roku o godz. 11.00 w auli Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, Katowice).

Gościem Uniwerstetu Śląskiego podczas uroczystości była prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program:

  • otwarcie uroczystości,
  • przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia,
  • immatrykulacja studentów,
  • wręczenie tytułu Profesora Honorowego prof. zw. dr. hab. Włodzimierzowi Wójcikowi,
  • wręczenie nagrody „Pro Scientia et Arte” prof. zw. dr. hab. Jerzemu Zioło w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych oraz prof. zw. dr. hab. Edwardowi Polańskiemu w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
  • wykład inauguracyjny prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioło pt. „Ewolucja pojęcia ruchu od Arystotelesa do Davida Scotta”,
  • występ akademickiego chóru „Harmonia”,
  • zakończenie uroczystości.

Studenci I roku, którzy nie orzymali zaproszenia na uroczystość 29 września 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych, proszeni są o przybycie na inauguracje wydziałowe.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 NA WYDZIAŁACH UŚ

Nazwa Wydziału Data Godzina Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1.10.2009 10.00 ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
Wydział Filologiczny 6.10.2009 11.00 ul. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1.10.2009 9.15 ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
Wydział Nauk Społecznych 1.10.2009 10.00 ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
Wydział Nauk o Ziemi 1.10.2009 11.00 ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Wydział Artystyczny 7.10.2009 12.00 ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 7.10.2009 12.00 ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 5.10.2009 11.00 ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec
Wydział Prawa i Administracji 1.10.2009 15.00 ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice
Wydział Pedagogiki i Psychologii 1.10.2009 9.30 ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
Wydział Radia i Telewizji     nie jest planowana
Wydział Teologiczny 1.10.2009 8.30 ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.